Migraine

Heeft u last van hoofdpijn?

Herhaalde aanvallen van matige tot heftige hoofdpijn is kenmerkend voor migraine. De pijn verergert bij lichamelijk inspanning en kan gepaard gaan met misselijkheid en-of braken. Daarnaast is er tevens vaak sprake van overgevoeligheid voor licht en geluid tijdens een migraine aanval. De migraine hoofdpijn komt meestal plotseling opzetten. De aanval van migraine hoofdpijn varieert van een aantal uur tot soms drie dagen. Een osteopaat kan de intensiteit, de frequentie en de duur van de migraineaanvallen verminderen.

Oorzaken migraine

Oorzakelijk gezien is er nog weinig bekend over migraine. Wel is bekend dat door een ontregeling van het zenuwstelsel een migraineaanval in gang kan worden gezet. Deze vorm van hoofdpijn wordt ook wel neurovasculaire hoofdpijn genoemd. Prikkelingen vanuit het zenuwstelsel zorgen voor verwijding van de bloedvaten, waardoor de hoofdpijn ontstaat. Anders gezegd, er ontstaat een soort van kortsluiting in de hersenen. De bloedvaten in het hoofd vernauwen eerst en zetten vervolgens sterk uit. Echt sluitend bewijs voor het ontstaan van migraine ontbreekt.
Er is echter wel van een aantal factoren bekend dat ze migraine hoofdpijn kunnen uitlokken, zoals:

  • Stress
  • Menstruatie
  • Weersveranderingen
  • Sterke visuele prikkels
  • Vermoeidheid
  • Veel koffie drinken

Migraine soorten

Er zijn verschillende soorten vormen van migraine:

Migraine zonder aura, ofwel de ‘gewone’ migraine. Ongeveer tweederde van de migrainepatiënten heeft vorm van migraine

Migraine met aura. Ongeveer 30% heeft voorafgaand aan een migraine aanval last van een visueel aura, zoals lichtflitsen, sterretjes, vlekken of een wegvallend beeld.

Hormonale migraine, ofwel menstruele migraine. Twee dagen voorafgaand aan de menstruatie is wanneer deze vorm van migraine optreedt.

Kenmerken van een migraineaanval

Migraine kan men opdelen in verschillende fasen: de voorfase, aurafase, hoofdpijnfase en herstelfase. De klachten kunnen verschillend zijn per persoon.

Algemene kenmerken van migraine zijn:

Wat te doen bij migraine?

Tegenwoordig zijn er veel opties om de migraine te lijf te gaan. Pijnstillers om de hoofdpijnklachten te verminderen. Mocht dit niet werken, dan kan de migrainepatiënt in overleg met de arts overgaan op iets sterkers.

Het is tevens van belang om voldoende rust en ontspanning te nemen, zodat stress en vermoeidheid geen kans krijgen. Minder koffie drinken, gezonde voeding en een regelmatig leefpatroon zijn ook goede middelen tegen migraine.

Migraine & osteopathie

Een osteopaat ziet het lichaam als één geheel. De osteopaat kijkt bij migraine hoofdpijn naar een aantal aspecten binnen het lichaam. Aangezien deze vorm van hoofdpijn een stoornis in de doorbloeding is, besteed de osteopaat extra aandacht aan de lichaamsgebieden die voor de doorbloeding van het hoofd van invloed zijn. Om migraineaanvallen de baas te worden, zorgt de osteopaat er samen met de patiënt voor dat alle factoren optimaal zijn. Een osteopaat werkt uitsluitend met zijn handen en verwijst, indien nodig, door naar een huisarts of specialist.