Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt bij aanmelding in de praktijk

ToThePoint kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ToThePoint, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ToThePoint verstrekt. ToThePoint kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw geboortedatum – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw Medische Gegevens (die u zelf verstrekt)

Waarom hebben wij deze gegevens van u nodig

ToThePoint verwerkt bovenstaande gegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van fysiotherapeutisch onderzoek en behandeling.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

ToThePoint bewaart uw persoonsgegevens in een driedubbel beschermd patiëntendossier. De NAW gegevens worden bewaard tot u aangeeft deze te verwijderen uit ons dossier. Deze kunnen echter niet worden verwijderd wanneer er historie is m.b.t. facturen. Uw medische gegevens worden volgens de Rijksoverheid gestelde eisen bewaard.

ToThePoint moet uw dossier minimaal 15 jaar bewaren. Na deze periode mag u verzoeken om de gegevens eventueel langer te bewaren of de gegevens te laten vernietigen. De reden dat dit een lange duur is, heeft te maken voor een ‘goed hulpverlenerschap’. Dat is bijvoorbeeld in situaties van langlopende of terugkerende behandelingen.

ToThePoint is verplicht om verwijzingen en financiële gegevens te bewaren.

Verwijzingen worden 5 jaar bewaard

Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard. Dit is verplicht vanuit de belastingdienst.

Uw rechten als betrokkene:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Delen met anderen

ToThePoint verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van het fysiotherapeutische onderzoek en/of behandeling. Dit wordt alleen gedaan na een schriftelijke toestemmingsverklaring.

Website

Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.

Statistieken

Onze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacy-gevoelige informatie. Het enige wat wordt opgeslagen is:

– Bezoekersaantallen

– Land van herkomst

– Hostingprovider

– Bezochte pagina’s van onze website

– Tijdstip van het bezoek

 

Geen van bovenstaande gegevens kan aan u als persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan en u op onze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.

Overige

Via onze website kunt een aanvraag indienen voor een afspraak. Al uw gegevens worden versleuteld naar ons verstuurd en komen in een beveiligde e-mail terecht. Wanneer als uw gegevens in het systeem staan wordt de e-mail verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens en patiëntendossier in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar

ToThePoint zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Bij complexe aanvragen hebben wij een termijn van maximaal 3 maanden om op uw verzoek in te gaan.

Beveiligen

ToThePoint neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het systeem waarmee wij werken is streng beveiligd, om uw gegevens te beschermen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op

ToThePoint is als volgt te bereiken:

Vestigingsadressen:

Laan van Westroijen 10, 4003 AZ Tiel

Hogeweg 65D, 5301 LJ Zaltbommel

Telefoon: 088-1825519

E-mailadres: info@tothpoint.nl

Website: www.tothepoint.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 60660198